Tere!

Tabivere muuseumi on kogutud andmeid ja esemeid, mis kajastavad kohalikku ajalugu. Alustatud on Kalevipoja-muistendeist ja nendega seotud
paikadest ja jõutud välja lähiminevikku. Püsiväljapanekud jutustavad erinevaist perioodidest ja on paigutatud vastavalt viide ruumi.

Kajastatud on Eesti Vabariigi sünd ja taasiseseisvumine. Suur osa on Vabadussõjal ja sellega seotud isikutel. Kolonel Karl Parts oli Vabadussõja-aegne soomusrongide diviisi ülem, kindral Ants Kurvits Eesti Vabariigi piirivalve ülem, kindral Johannes Orasmaa Eesti Kaitseliidu ülem ja kontradmiral Johan Pitka Kaitseliidu looja, soomusrongide organisaator ja laevastiku ülem.
Üks väljapanekutest tutvustab kohalikku haridus- ja seltsielu minevikus, kus tähtsat osa etendasid keeleteadlased Johannes Voldemar Veski ja Julius Mägiste ning Äksi pastor Otto Wilhelm Masing.

Ülevaate saab ka kohaliku tuletõrjeühingu ja spordihuviliste tegemistest ning taluelust aastatel 1920-1940. Ei puudu ka kolhoosielu meenutav väljapanek.
Muuseumi õuel, kindral Ants Kurvitsa talust pärinevas aidas on võimalik näha vanu põllutööriistu ja majatarbeid.

Vanas mõisapargis, kolonel Karl Partsi kunagise kodu varemete ees on talle püstitatud mälestussammas.

© 2024 Tabivere muuseum | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.